1977

 

C1966 - Blue Dun - pdf

C1967 - A Manifesto - pdf

C1968 - Two Unpublished Pound Letters: Pound's Aid to Dreiser [edited] by Louis Oldani - pdf

C1969 - Ezra Pound's "Four Steps" - pdf

Pound studies around the world

Follow Us